ประเภทของเฟอร์นิเจอร์ไม้ชนิดที่ถอดประกอบได้

เฟอร์นิเจอร์ไม้ชนิดที่ถอดประกอบได้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ

  1. เฟอร์นิเจอร์ไม้ถอดประกอบได้แบบใช้อุปกรณ์ ซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่นิยมใช้กันมากในต่างประเทศ เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มีอุปกรณ์ยึดมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ไม้ เพื่อให้สามารถประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น
  2. เฟอร์นิเจอร์ไม้ถอดประกอบได้แบบไม่ใช้อุปกรณ์ ซึ่งจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่สามารถประกอบได้ด้วยตัวมันเอง โดยจะมีตัวล็อคต่างๆภายในเฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้จะออกแบบได้ค่อนข้างยาก รวมทั้งประกอบได้ยากด้วย เพราะจะต้องคำนึงถึงรอยบากต่างๆของเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่อาจจะแตกหักเสียหายได้ และจะทำให้เฟอร์นิเจอร์ไม้ใช้งานได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร
  3. เฟอร์นิเจอร์ไม้แบบรอการประกอบ ซึ่งจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ให้ลูกค้าสามารถนำไปประกอบเองได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบง่ายๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้ด้วยตนเอง
  4. เฟอร์นิเจอร์ไม้แบบพับได้ ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ไม้ชนิดนี้ เป็นที่นิยมใช้ในประเทศไทยและมีวางขายกันมาก เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มีการใช้งานไม่ยุ่งยากอะไร เพราะไม่ต้องประกอบ สามารถนำเฟอร์นิเจอร์ไม้เหล่านี้มาใช้ได้เลย เพียงแต่มันจะสามารถประหยัดที่เก็บและสามารถขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ไม้เหล่านี้ได้สะดวกมากขึ้น

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.