ประตูรั้ว

ประตูรั้ว

ประตูรั้วมีได้หลายรูปแบบ ซึ่งแบ่งได้ตามวัสดุที่เลือกนำมาทำเป็นประตูรั้ว เช่น ประตูรั้วเหล็ก ประตูรั้วเหล็กดัด ประตูรั้วไม้ ประตูสแตนเลสผสมไม้ ประตูเหล็กผสมไม้ เป็นต้น ซึ่งจากความหลากหลายของวัสดุและการออกแบบทำให้ประตูรั้วสามารถมีได้หลายรูปแบบ ทำให้เจ้าของบ้านก็สามารถเลือกประตูรั้วให้เหมาะกับตัวบ้านและรสนิยมได้เป็นอย่างดี หากบ้านใดต้องการประหยัด ประตูรั้วเหล็กดัดก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะมีราคาถูกกว่าประตูรั้วทั่วไป สำหรับประตูรั้วที่มีวัสดุที่ทำจากเหล็กต้องทาสีกันสนิมไว้เพื่อป้องกันการผุกร่อนจากสภาพอากาศ เพราะประตูรั้วเหล็กที่ไม่ได้ทาสีกันสนิมนั้นย่อมผุกร่อนได้เร็วเป็นธรรมดา สำหรับไม้ที่ใช้ทำเป็นประตูรั้วนั้นควรจะเป็นไม้เนื้อแข็งหรือไม้เทียมสังเคราะห์เพราะสามารถทนต่อสภาพอากาศได้ดีกว่า เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกมากกวาไม้เนื้ออ่อนที่มีความแข็งแรงทนทานน้อยกว่า

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.