ประตูรั้วบ้านที่ทำด้วยไม้

ประตูรั้วไม้

ประตูรั้วถือเป็นด่านแรกสำหรับต้อนรับผู้มาเยือนเข้าสู่ตัวบ้าน แน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วประตูไม้ย่อมให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากกว่าประตุรั้วทีทำด้วย เหล็ก สแตนเลส อย่างแน่นอน ประตู้รั้วบ้านที่ทำด้วยไม้ส่วนใหญ่แล้วมักจะทำด้วยไม้เนื้อแข็งหรือวัสดุสังเคราะห์ที่ผลิตขึ้นเพื่อให้ทดแทนไม้ เช่น ไม้เฌอร่า เป็นต้น เพราะไม้เหล่านี้จะมีความทนทานมากกว่าไม้เนื้ออ่อน และสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ประตูรั้วบ้านที่เห็นในปัจจุบันส่วนใหญ่นั้นหายากที่จะเป็นไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่จะเป็นการประยุกต์วัสดุระหว่างเนื้อไม้และวัสดุอื่นเช่น เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส เป็นต้น ซึ่งไม้มักจะปิดเป็นไม้ระแนงเพื่อความสวยงาม ซึ่งประตูรั้วที่ประยุกต์ระหว่างไม้และวัสดุอื่นก็สามารถให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ นอกจากนี้แล้วก็ยังให้ความรู้สึกที่เป็นความทันสมัยต่อผู้พบเห็นมากกว่าการใช้ไม้เป็นวัสดุที่ทำประตูรั้วทั้งหมด

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.