บ้านไม้ระแนง

บ้านไม้ระแนง

บ้านไม้ระแนงย่อมไม่ได้หมายถึงการที่โครงสร้างของตัวบ้านทั้งหมดเป็นไม้ระแนง ถ้าหากตัวบ้านทั้งหมดเป็นไม้ระแนง เกรงว่าจะอยู่อาศัยกันไม่ได้ บ้านไม้ระแนงนั้นหมายถึงการที่ปรับแต่งบางส่วนของตัวบ้านด้วยไม้ระแนง เช่น ฝาผนัง รั้ว เป็นต้น ซึ่งไม้ระแนงมีคุณสมบัติที่ดีของมันในการทำให้ตัวบ้านดูปลอดโปร่ง ไม่อับทึบ ซึ่งหากเปิดประตูให้ลมเข้าเชื่อแน่นอนว่าบ้านที่ตกแต่งด้วยไม้ระแนงนั้น ลมที่พัดเข้ามาย่อมไปได้ทุกส่วนของตัวบ้าน ทำให้อากาศภายในตัวบ้านมีการถ่ายเท ทำให้ผู้อาศัยรู้สึกเย็นลง เป็นการลดภาระของเครื่องปรับอากาศ ลดภาระของการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน รูปแบบของไม้ระแนงที่นำมาตกแต่งนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ไม้จริงเป็นอย่างไร เพราะจุดประสงค์ของบ้านไม้ระแนงคือการทำให้ตัวบ้านดูโปร่ง มีกากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อับทึบ ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุข นอกจากนี้แล้วบ้านไม้ระแนงจะดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น หากได้มีการปลูกต้นไม้ไว้รอบบ้าน หากเป็นพรรณไม้ที่ส่งกลิ่นหอมยามออกดอกก็จะยิ่งดี เพราะจะเป็นการปรับอารมณ์ของบ้านให้เย็นลงมากยิ่งขึ้น เช่น กระดังงา การเวก เป็นต้น

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.