บานหน้าต่างไม้สามารถผลิตขึ้นได้จากไม้หลายชนิด

บานหน้าต่างไม้ สามารถผลิตขึ้นได้จากไม้หลายชนิด เช่น บานหน้าต่างไม้สัก,บานหน้าต่างไม้เต็ง,บานหน้าต่างไม้แดง,บานหน้าต่างไม้ที่ทำจากไม้อัด หรือบานหน้าต่างไม้ที่ทำมาจากไม้เก่า ซึ่งเป็นไม้ที่ซื้อเก็บเอาไว้นานแล้ว ซึ่งแบบของบานหน้าต่างไม้ ก็ได้รับการผลิตออกมาในหลายรูปแบบ เช่น บานหน้าต่างไม้แบบโค้งใน,บ้านหน้าต่างไม้แบบบานโค้งปีกนก,บานหน้าต่างไม้แบบบานโค้งดอกจิก,บานหน้าต่างไม้แบบบานสเปน รวมถึงกรอบบานหน้าต่างไม้ที่กรุกระจกไว้ภายใน เป็นต้น

การเลือกไม้ที่จะนำมาทำบานหน้าต่างไม้ จะเลือกไม้ที่มีความแข็งแรง เพื่อให้หน้าต่างไม้มีความทนทาน เพราะหน้าต่างไม้จะเป็นส่วนที่จะต้องถูกใช้งานบ่อยๆ รวมทั้งหน้าต่างไม้จะต้องเผชิญกับสภาพอากาศต่างๆที่เปลี่ยนแปลงด้วยนอกจากนี้จะต้องทำการอบไม้ที่จะนำมาทำหน้าต่างไม้ให้แห้ง โดยให้มีความชื้นในเนื้อไม้ไม่เกิน12% เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าบานหน้าต่างไม้จะไม่เกิดการบิดงอ ส่วนขนาดและความหนาของบานหน้าต่างไม้ก็แตกต่างกันไปแล้วแต่การใช้งาน ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

Related posts:

ชนิดของไม้ต่างๆที่นำมาใช้ประโยชน์จากไม้ธรรมชาติ
ประตูรั้วไม้เทียม
การซื้อขายไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์
ราคาไม้แปรรูป
การใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางเป็นเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ภายในบ้าน
วิธีหนึ่งที่จะสามารถประหยัดเงินในการซื้อไม้ได้
เฟอร์นิเจอร์ไม้อัดมีความแข็งแรงทนทานกว่าที่คิด
เฟอร์นิเจอร์ไม้มะค่าเฟอร์นิเจอร์ที่มีความทนทานแข็งแรง

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.