บานหน้าต่างไม้สยาแดง

บานหน้าต่างไม้สยาแดง

ไม้สยาแดงเป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีความทนทานพอสมควร เนื้อไม้สยาแดงจะออกสีแดงมีเสี้ยนละเอียด ไม้สยาแดงได้รับความนิยมในการนำไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์  โดยเฉพาะการนำไปทำเป็นประตูหน้าต่างที่นิยมมากกว่าการนำไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์อื่น ถึงแม้ไม้สยาแดงจะมีความคงทนพอสมควร  แต่เนื่องจากเป็นไม้เนื้ออ่อน ทำให้การดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์หรือประตูหน้าต่างไม้สยาแดง ต้องเก็บให้อยู่ในที่แห้ง มีความชื้นไม้สูง นอกจากนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของไม้สยาแดงคือการที่สามารถแกะสลักตกแต่งได้ง่ายเพราะเป็นไม้เนื้ออ่อน ซึ่งไม้สยาแดงในปัจจุบันนั้นเรามักจะพบอยู่ในรูปของบานประตูหน้างต่างมากกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้ชนิดอื่น

Related posts:

ชนิดของไม้ต่างๆที่นำมาใช้ประโยชน์จากไม้ธรรมชาติ
ไม้เนื้อแข็งนั้นก็มีหลายชนิด
ไม้แกะสลัก
การตกแต่งบ้านด้วยไม้ฝาเชอร์ร่า
วิธีหนึ่งที่จะสามารถประหยัดเงินในการซื้อไม้ได้
หน้าต่างไม้เป็นหน้าต่างที่มักจะใช้ติดตั้งอยู่ในบ้านไม้
ข้อดีของเฟอร์นิเจอร์ไม้ชนิดที่ถอดประกอบได้
การดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ไม้อย่างถูกวิธี

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.