บันไดลามิเนต

บันไดลามิเนตก็คือการประยุกต์นำพื้นไม้ลามิเนตที่มีความคงทนแข็งแรง ทนต่อการขีดข่วนเป็นเยี่ยมมาประยุกต์เป็นพื้นบันได การรับเหมาทำพื้นไม้ลามิเนตกับการรับเหมาบันไดลามิเนตจะมีความแตกต่างกัน  การรับเหมาพื้นไม้ลามิเนตจะคิดค่าเหมาเป็นตารางเมตร สำหรับบันไดลามิเนตนั้นจะคิดเป็นขั้นๆไป ซึ่งตกขั้นละประมาณ เกือบสองพันบาทต่อขั้น  ซึ่งบันไดลามิเนตก็มีข้อดีเช่นเดียวกับพื้นไม้ลามิเนตทั่วไป แต่ก็ควรระวังเรื่องน้ำและความชื้น เช่น หากมีน้ำหกตรงบริเวณขั้นบันไดก็ควรทำการเช็ดถูในทันที เพราะถึงแม้พื้นผิวของไม้ลามิเนตนั้นความชื้นผ่านเข้าไปได้ยากแต่ก็ควรกันไว้ดีกว่าคอยมานั่งแก้ปัญหาในภายหลัง ซึ่งการรับเหมาบันไดลามิเนตต้องดูเกี่ยวกับลักษณะของบันได เพราะหากต้องการให้มีลูกนอนเพียงอย่างเดียวราคาย่อมถูกลงกว่า บันไดลามิเนตที่มีทั้งลูกตั้งและลูกนอนอย่างแน่นอน

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.