บริษัททำเกี่ยวกับไม้พื้น

บริษัททำเกี่ยวกับไม้พื้น

บริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับไม้พื้นโดยทั่วไปมักอยู่ในรูปของสายการผลิต หรือการนำเข้าจากต่างประเทศ แล้วส่งไม้พื้นออกขายตามตัวแทนจำหน่ายต่างๆ ทั่วประเทศ เพราะการปูพื้นไม้ในปัจจุบันนั้นมีความสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะไม้ปาร์เก้ที่สามารถปูทับพื้นเดิมได้เลยในทันที ทำให้บริษัทที่รับจ้างปูพื้นไม้โดยเฉพาะนั้นมีน้อย ส่วนมากจะอยู่ในรูปของการบริการปลีกย่อยต่างๆของบริษัทเหล่านี้มากกว่า อีกทั้งการปูพื้นไม้ในปัจจุบันเพียงกลุ่มผู้รับเหมาเล็กๆ ก็สามารถปูพื้นไม้เองได้แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องมีบริษัทรับจ้างปูไม้พื้นโดยเฉพาะขึ้นมา เพราะไม้พื้นในปัจจุบันมีราคาถูก มีความคงทน อายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงทำให้การปูไม้พื้นนั้นจำกัดอยู่บางพื้นที่เท่านั้นเอง โดยบริษัทที่ทำเกี่ยวกับไม้พื้นอาจแบ่งให้ผู้รับเหมารายย่อยรับไปโดยใช้ไม้พื้นจากทางบริษัท ซึ่งก็ถือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ปัจจุบันนั้นไม่พื้นยี่ห้อเด่นๆ ยังไม่ปรากฏขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ทางการตลาดของไม้พื้นโดยทั่วไป จึงถือว่าบริษัทที่ทำเกี่ยวกับไม้พื้นยังคงขับเคี่ยวกันเองต่อไป

Related posts: