บรรยากาศของบ้านไม้

บ้านไม้

บ้านไม้โดยทั่วไปที่ปลูกท่ามกลางสวน ท่ามกลางป่าเขานั้นย่อมให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติแก่ผู้อาศัยอย่างยากที่จะหาบ้านชนิดอื่นมาเทียบได้ นอกจากบรรยากาศแล้ว บ้านไม้ยังให้ความรู้สึกที่เย็นสบายเนื่องจากไม้นั้นเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี นอกจากนี้แล้วจากการที่บ้านไม้ส่วนใหญ่เป็นบ้านยกพื้น และยังมีหน้าต่างที่เปิดรอบตัวบ้านทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกก็เป็นเหตุผลหนึ่งทำให้อากาศภายในตัวบ้านมีความสบายมากยิ่งขึ้น การจินตนาการถึงบ้านไม้ที่ปลูกตรงชายน้ำ ใกล้กับแหล่งน้ำลำธาร ใกล้ชิดธรรมชาติ ตื่นเช้ามาฟังเสียงน้ำไหล ยามร้อนก็ลงเล่นน้ำได้ ย่อมทำให้ผู้อาศัยมีความสุขต่อการอยู่อาศัยได้เป็นอย่างมาก สาเหตุที่บรรยากาศของบ้านไม้ยังเป็นที่นิยมอยู่เนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ทำให้ขาดความสุขขาดความอบอุ่น ดังนั้นผู้คนย่อมมีความรู้สึกโหยหาถึงธรรมชาติ ซึ่งบ้านไม้ก็สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้เป็นอย่างดี

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.