น้ำหนักของพื้นชนิดต่างๆ

น้ำหนักของพื้นชนิดต่างๆ

การสร้างบ้านขั้นตอนที่สำคัญคือการปูพื้น พื้นชนิดต่างๆที่ปูนั้นจะมีน้ำหนักแตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถส่งผลต่อน้ำหนักโดยรวมของบ้านได้ การปูพื้นที่มีน้ำหนักมากนั้นนิยมปูตรงพื้นชั้นหนึ่งของบ้าน การปูพื้นที่มีน้ำหนักมากบนชั้นสูงสูงของตัวบ้านตัวอาคารนั้นจะเป็นการเพิ่มภาระให้แก่โครงสร้างของอาคารได้ น้ำหนักของพื้นชนิดต่างๆ มีดังนี้

– พื้นซีเมนต์ขัดมันหนา 2.5 เซนติเมตร หนัก 55 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
– พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 10 เซนติเมตร หนัก 240 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
พื้นไม้สักหนา 1 นิ้ว หนัก 18 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
พื้นไม้ปาร์เก้สักหนา 1/2 นิ้ว หนัก 10 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
– พื้นปาร์เก้ไม้แดงหนา  1/2 นิ้ว หนัก 14 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
– พื้นกระเบื้องยางหนา 1.6 มิลลิเมตร หนัก 3.4 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
– พื้นกระเบื้องยางหนา 2 มิลลิเมตร หนัก 4.2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
– พื้นหินขัดหนา 2.5 เซนติเมตรฝังเส้นทองเหลือง หนัก 80 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.