ทำความรู้จักแผ่นไม้แปรรูป

แผ่นไม้แปรรูป

แผ่นไม้แปรรูป คือแผ่นไม้ที่ได้จากการตัดไม้ซุงตามยาวจากด้านหนึ่งไปหาอีกด้านหนึ่ง ปรกติแล้วเมื่อต้นไม้ถูกตัดใหม่ๆ เนื้อไม้จะมีความชื้นอยู่มากจึงต้องนำไม้ที่ได้ไปตากแห้งเสียก่อน จึงเรียกกันว่าไม้แปรรูปตากแห้ง ไม้แปรรูปที่วางจำหน่ายกันโดยทั่วไปนั้นจะมีค่าความชื้นของไม้ไม่เกิน 19% ถ้าหากไม้มีความชื้นเกิน 19% จะต้องถูกนำไปทำให้แห้งด้วยการอบพิเศษก่อนนำไปใช้งาน ไม้แปรรูปจะมีการหดตัวเมื่อนำมาไสผิวหน้าไม้ ดังนั้นขนาดของไม้แปรรูปที่อยู่ในโรงเก็บไม้จึงมีขนาดใหญ่กว่าขนาดที่ต้องการนำไปใช้งานจริงเล็กน้อย การซื้อขายไม้แปรรูปจะมีการแบ่งเกรดของไม้ตามคุณภาพของเนื้อไม้ ไม้ที่มีเนื้อแข็งที่สุดจะมีราคาแพงที่สุดและเหมาะกับการนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ ส่วนไม้ที่มีตำหนิก็จะมีราคาต่ำลงมา และขนาดของไม้แปรรูปที่ขายกันมักคิดขนาดเป็นตารางฟุต โดยคิดเป็นความกว้าง 12 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว และหนา 1 นิ้ว

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.