คุณสมบัติของไม้อัด และ ขั้นตอนการผลิต

ไม้อัด ( Plywood ) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติ โดยมีการพัฒนากรรมวิธีการผลิต ขึ้นเพื่อสนองต่อการใช้งานไม้จริง (Solid Wood) ที่มีขนาดหน้ากว้างมาก ๆ ซึ่งในปัจจุบันการเจริญเติบโตของป่าไม้ภายในประเทศ ค่อยข้างให้ผลผลิตที่ช้าไม่ทันต่อความต้องการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้น จึงได้มีการพัฒนานำไม้หน้ากว้างขนาดเล็กหรือไม้ที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว มาดัดแปลง เพื่อทดแทนการใช้งานไม้จริงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่นับวันเริ่มหายากและขาดแคลน จนต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้าน

ขนาดของไม้อัด
ไม้อัด มีขนาด ความกว้าง และความยาว มาตรฐาน คือ ขนาด 4′ x 8′ ( 1220 x 2440 มม.) ส่วนความหนาของไม้อัด ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน จะไม่เป็นไปตามขนาดและความหนาของไม้อัดที่ระบุเอาไว้แน่นอน เพราะขนาดของไม้อัด ขึ้นอยู่กับคุณภาพ และโรงไม้แต่ละโรงที่ผลิตออกมา ฉะนั้นการเรียกไม้อัด ในบางครั้ง จึงต้องมีการเรียกคุณภาพของไม้กำกับไว้ด้วย เช่น ไม้อัดบางนา 10 มม., ไม้อัดเกรด A โรงใหม่ 15 มม. ความหนาของไม้อัดในตลาดทั่วไป โดยทั่วไปที่นิยมเรียกกัน จะมีความหนาอยู่ที่ 3, 4, 6, 10, 12, 15 และ 20 มม

กรรมวิธีการผลิต จะแบ่งเป็นเกรด A (ไม้อัดบางนา), B (ไม้อัดโรงใหม่) และ C (ไม้แบบ)

1. เริ่มจากการนำซุง เปิดปีกไม้ โดยเครื่องเลื่อยสายพาน คือการตัดเปลือกนอกออก ให้เหลือเนื้อไม้ตามหน้าตัดซุง เป็นสี่เหลี่ยม

2. ส่งซุงเข้าต้ม เพื่อให้ไม้นิ่ม และทำการสไลด์ตามแนวยาวตามขนาดท่อนซุง ออกมาเป็นแผ่นเยื่อไม้บางๆ ( ซึ่งเรียกได้อีกอย่างว่าวีเนียร์ ) ความหนาอยู่ที่ประมาณ 0.8-1.2 มม.

3. นำวีเนียร์ที่ได้ ผ่านเครื่องตัด เพื่อตัดริมขอบวีเนียร์ ให้เป็นเส้นตรง และตัดความยาวที่เกินมากไป

4. (ขั้นตอนนี้ โดยส่วนใหญ่ จะใช้เฉพาะเกรด B ขึ้นไป ถ้าเป็นเกรดต่ำๆ หน่อย จะอาศัยการวางเรียงกันโดยไม่ทำตามขั้นตอนนี้) นำวีเนียร์ ที่ตัดริม มาเย็บให้ติดกัน โดยใช้กระดาษกาวสำหรับปิดวีเนียร์ หรืออาจจะใช้เครื่องเย็บวีเนียร์ ที่เป็นลักษณะใช้เส้นกาวเย็บแทนเส้นด้าย จนได้หน้ากว้างประมาณ 1240 มม.,ความยาวประมาณ 2450 มม. และ หน้ากว้างประมาณ 2450 มม., ความยาวประมาณ 1240 มม.

5. นำวีเนียร์ที่ได้ ทากาวลาเท็กซ์อุตสาหกรรม โดยนำมาวางเป็นชั้นๆ สลับลายตามแนวขวางลาย และตามแนวขนานลาย ( ที่ต้องวางสลับลายระหว่างชั้นเช่นนี้ เพื่อให้เกิดการดึงตัวระหว่างผิวภายในที่เท่ากันทั้ง 2 ด้าน ไม่ให้เกิดการบิดตัวโก่งงอ เมื่อทำเป็นแผ่นสำเร็จ ) จนได้ความหนาที่ต้องการ แต่จะวางทับเป็นชั้นเลขคี่เสมอ ถ้าเป็นไม้อัดเกรดดีหน่อย มักจะวางชั้นให้ได้ความหนาเกินขนาดที่ต้องการไว้ก่อน

6. นำวีเนียร์ที่วางเสร็จแล้ว ขึ้น Hot Press (เครื่องอัดแรงดันสูง เครื่องนี้จะเป็นเครื่องอัดทับ ขนาดใหญ่ ที่มีแผ่นความร้อน ถ่ายผ่านจากบอยล์เลอร์ เข้ามา ปรับตั้งอุณหภูมิได้เกิน 100 องศาขึ้นไป ) อัดทับลงไป เพื่อให้แผ่นวีเนียร์อัดประสานติดกัน พร้อมเนื้อกาว ( การอัดทับลงไป ทำให้เกิดการยุบตัวของเนื้อวีเนียร์ ซึ่งคำนวนเป็นค่ายุบตัวมาตรฐานค่อนข้างยาก สำหรับวัตถุดิบทางธรรมชาติ ทำให้แผ่นไม้อัดที่ผลิตออกมา ค่าความหนาไม่ค่อยคงที่)

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.