ความรู้เกี่ยวกับไม้ปาร์เก้

ไม้ปาร์เก้

ไม้ปาร์เก้คือไม้ชิ้นเล็กๆที่เอามาต่อกันด้วยกาวหรือเข้าลิ้น แล้วก็ปูพื้น ห้องต่างๆในบ้าน หากปาร์เก้นั้นทำด้วยไม้ชิ้นเล็กๆประมาณ 1.5 x 10 ซม. แล้วเอามาต่อกันให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณ 10 x 10 ซม. แล้วเอา แผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้ติดกาวบนแผ่นกระดาษเรียงกันเป็นขนาดประมาณ 30 x 30 ซม.ก็จะเรียกว่า “ปาร์เก้โมเสก” แต่ถ้าเป็นชิ้นขนาดประมาณ 5 x 30 ซม. มาไสลิ้น ร่องทางด้านข้าง แล้วก็วางเรียงเข้าลิ้นกันปูพื้น ก็จะเรียกปาร์เก้ชนิดนี้ว่า “ปาร์เก้ เข้าลิ้น” ราคาจะแพงกว่าปาร์เก้โมเสก

แต่ตอนนี้มีปาร์เก้ชนิดเข้ามาในวงการก่อสร้าง นั่นคือ “ปาร์เก้ต์สำเร็จ” โดยจะมีราคาแพงกว่าปาร์เก้เข้าลิ้นธรรมดา ปาร์เก้ต์สำเร็จจะเป็นชิ้นไม้ที่ติดกันเป็นแผงเรียบร้อย ขัดหน้าแล้ว ทาเคลือบทับหน้าไว้เรียบร้อยแล้ว เวลาจะติดตั้งไม่ต้องปรับพื้นคอนกรีตให้เนี๊ยบมาก ใช้ไม้อัดหรือแผ่นยางปูบนพื้น คอนกรีต แล้วก็เอาแผ่นปาร์เก้ต์สำเร็จปูทับลงไปเหมือนกับการปูพรมแผ่น อัดให้ แนบสนิทติดกัน ก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อย ซึ่งจะสิ้นเปลืองเวลาน้อยลง เกิดความยุ่ง ยากน้อย มีมลภาวะน้อย แต่ราคาจะแพงกว่าปาร์เก้ปกติ ความคงทนน้อยกว่า และบางครั้งหากได้ช่างไม่ชำนาญก็อาจจะทำให้กระเดิดได้

ในขณะที่ปาร์เก้ธรรมดา การจะปูปาร์เก้นั้นจะต้องเตรียมพื้นผิวให้ได้ระดับ แล้วปูปาร์เก้ลงที่พื้นโดยใช้กาวประสาน ทิ้งไว้จนกาวแห้ง จากนั้นใช้เครื่องขัดมาขัดหน้าไม้ เมื่อขัดหน้าไม้เรียบร้อยแล้วก็ทาเคลือบทับหน้าไม้ด้วยแลคเกอร์ วานิช หรือยูริเทน ซึ่งเมื่อมองภาพรวมแล้วจะพบว่าการจะปูปาร์เก้ให้สำเร็จนั้นมีหลายขั้นตอน ใช้เวลามาก และยังมีความสกปรกเลอะเทอะที่อาจเกิดขึ้นได้ ดั้งนั้นการใช้ปาร์เก้สำเร็จจึงเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่ง

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.