ข้อดีของเฟอร์นิเจอร์ไม้ชนิดที่ถอดประกอบได้

เฟอร์นิเจอร์ไม้ชนิดที่ถอดประกอบได้ มีข้อดีในการใช้งานหลายอย่าง เช่น ประหยัดค่าขนส่ง เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนเล็กๆสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ไม่ต้องขนส่งเฟอร์นิเจอร์ไม้ขนาดใหญ่ๆในครั้งเดียว,สะดวกในการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ไม้ในอาคารที่มีบันไดหรือมีประตูแคบ,สะดวกต่อผู้ขนย้าย ในกรณีที่จะต้องย้ายบ้านหรือเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ไปยังห้องต่างๆภายในบ้าน ซึ่งในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ชนิดที่ถอดประกอบได้นั้น จะต้องมีการใช้เครื่องจักรในการผลิตที่มีความเที่ยงตรงสูง เพื่อให้ชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ไม้แต่ละส่วนสามารถประกอบกันได้พอดี,ใช้อุปกรณ์ในการยึดชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ไม้แต่ละส่วนเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา และการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่สามารถถอดประกอบได้ ควรผลิตแต่เฟอร์นิเจอร์ไม้ชิ้นใหญ่เท่านั้น เพราะเฟอร์นิเจอร์ไม้ชิ้นเล็กๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถอดประกอบ เพราะสามารถขนย้ายได้ง่ายอยู่แล้ว

หลักในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่สามารถถอดประกอบได้นั้น จะต้องออกแบบโดยการซ่อนรอยต่อของเฟอร์นิเจอร์ไม้ไว้ภายใน เพื่อความสวยงามของเฟอร์นิเจอร์ไม้ และ ออกแบบชิ้นส่วนต่างๆของเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้สามารถนำมาประกอบกันได้ง่ายที่สุด

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.