ขนาดของไม้แปรรูป

ไม้แปรรูปที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่แล้วสามารถแบ่งได้ตามขนาดและตามความนิยมของผู้ซื้อว่าต้องการขนาดเท่าไหร่ โดยสามารถสั่งได้จากพ่อค้า แต่ในวงการค้าไม้และการก่อสร้างนั้นสามารถแบ่งขนาดของไม้ได้ดังต่อไปนี้

1. ไม้ฝา ที่มีขนาดหนา 1/2 ถึง 3/4 นิ้ว กว้าง 4 ถึง 6 นิ้ว และ 8 ถึง 10 นิ้ว
2 ไม้พื้น ที่มีขนาดหนา 1 นิ้ว
3. ไม้ หนา ขนาด 1 1/2 ถึง 2 นิ้ว และ 2 1/2 ถึง 3 นิ้ว กว้าง 3,4,5,6,8,10 และ 12 นิ้ว
4. ไม้เสา ขนาดหนา 4 x 4 นิ้ว, 5 x 5 นิ้ว, และ 6 x 6 นิ้ว
5. ไม้ระแนง ขนาดหนา 1 x 1 นิ้ว
6. ไม้กลอน ขนาดหน่า 1/2 ถึง 3/4 นิ้ว x 2 ถึง 3 นิ้ว และ 1 ถึง 2 นิ้ว x 1 1/2 ถึง 2 นิ้ว

ส่วนเรื่องของราคาไม้แปรรูปนั้นนั้น จะถูกคิดจากชนิดของไม้ ว่าเป็นไม้ประเภทใด เช่นไม้สักหรือไม้อื่น ๆ ความยาวของไม้แปรรูปทุกชนิดสามารถแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดังนี้

1. 2.00 ถึง 2.50 เมตร
2. 3.00 ถึง 5.50 เมตร
3. 6.00 ถึง 7.50 เมตร
4. 8.00 เมตรขึ้นไป

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.