ขนาดของไม้ฝาเฌอร่า

ไม้เฌอร่า

ไม้ฝาเฌอร่าที่ผู้คนนิยมนำมาใช้แทนไม้จริงในการทำผนังบ้านนั้นมีคุณสมบัติที่ดีคือคุณสมบัติในความทนทาน ปลวกไม่กิน และทนต่อทุกสภาพอากาศ ซึ่งขนาดของไม้ฝาเฌอร่านั้นจากโรงงานของบริษัทมหพันธ์นั้นมีหลายขนาดดังนี้  ได้แก่

ขนาด  0.8×15.0x300 เซนติเมตร
ขนาด  0.8×20.0x300 เซนติเมตร
ขนาด  0.8×15.0x400 เซนติเมตร และสุดท้าย
ขนาด  0.8×20.0x400 เซนติเมตร

ซึ่งแต่ละขนาดนั้นก็จะมีน้ำหนักของไม้ฝาที่ต่างกันได้แก่น้ำหนัก 5.40 กิโลกรัม 7.20 กิโลกรัม 7.20 กิโลกรัม และน้ำหนัก 9.60 กิโลกรัมตามลำดับ ซึ่งขนาดที่แตกต่างกันและน้ำหนักที่แตกต่างกันนั้นย่อมเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ออกแบบในงานก่อสร้างต้องคิดว่าต้องใช้ขนาดใด ซึ่งต้องเกิดการวางแผนเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรให้มากที่สุด

Related posts: