ขนาดของไม้ฝาเฌอร่า

ไม้เฌอร่า

ไม้ฝาเฌอร่าที่ผู้คนนิยมนำมาใช้แทนไม้จริงในการทำผนังบ้านนั้นมีคุณสมบัติที่ดีคือคุณสมบัติในความทนทาน ปลวกไม่กิน และทนต่อทุกสภาพอากาศ ซึ่งขนาดของไม้ฝาเฌอร่านั้นจากโรงงานของบริษัทมหพันธ์นั้นมีหลายขนาดดังนี้  ได้แก่

ขนาด  0.8×15.0x300 เซนติเมตร
ขนาด  0.8×20.0x300 เซนติเมตร
ขนาด  0.8×15.0x400 เซนติเมตร และสุดท้าย
ขนาด  0.8×20.0x400 เซนติเมตร

ซึ่งแต่ละขนาดนั้นก็จะมีน้ำหนักของไม้ฝาที่ต่างกันได้แก่น้ำหนัก 5.40 กิโลกรัม 7.20 กิโลกรัม 7.20 กิโลกรัม และน้ำหนัก 9.60 กิโลกรัมตามลำดับ ซึ่งขนาดที่แตกต่างกันและน้ำหนักที่แตกต่างกันนั้นย่อมเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ออกแบบในงานก่อสร้างต้องคิดว่าต้องใช้ขนาดใด ซึ่งต้องเกิดการวางแผนเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรให้มากที่สุด

Related posts:

ชนิดของไม้ระแนงสังเคราะห์
ไม้ระแนงปูทางเดิน
การซื้อขายไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์
รั้วบ้านไม้เฌอร่า
เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ทำจากไม้แดง
หน้าต่างไม้ที่ใช้กับบ้านโดยทั่วไป
หน้าต่างไม้เป็นหน้าต่างที่มักจะใช้ติดตั้งอยู่ในบ้านไม้
ไม้ไผ่วัสดุที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง