ขนาดของหน้าต่างไม้

หน้าต่างไม้สำหรับบ้านเรือนธรรมดานั้น จะไม่มีการกำหนดขนาดตายตัว ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับขนาดของห้องด้วย รวมทั้งความสูงของห้องด้วย เพราะต้องเลือกให้เหมาะสมกันแต่ขนาดโดยทั่วไปที่เห็น ก็จะเป็นความกว้างในแนวนอนขนาดประมาณ 60-80 เซนติเมตร ส่วนความยาวในแนวตั้งนั้นก็จะมีขนาดประมาณ 110-120 เซนติเมตร ซึ่งขนาดความกว้างยาวประมาณนี้นั้นต่อหน้าต่างหนึ่งบานเท่านั้น ซึ่งยังไม่รวมขอบหน้าต่างด้วยก็แล้วแต่การติดตั้งกันไป ซึ่งการติดตั้งหน้าต่างไม้สักนั้นแนะนำให้เป็นไม้เนื้อแข็งเพราะจะมีความทนทานมากกว่าการใช้ไม้เนื้ออ่อน และควรสำรวจคุณภาพเรื่องการหดตัวของเนื้อไม้ให้ดีเพราะหากเนื้อไม้หดตัวหรือขยายตัวได้ง่ายก็จะทำให้เกิดความลำบากในการปิดบานหน้าต่างได้

Related posts: