การเลือกไม้มาใช้งาน

หน้าต่างบ้านไม้

ในงานก่อสร้างไม้เป็นวัสดุที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะสามารถนำไม้ไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายวิธี การเลือกไม้เพื่อนำไปใช้งานจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยการเลือกไม้ไปใช้งานมีหลักในการพิจารณาดังนี้

  • การเลือกไม้มาใช้ในงานที่ต้องแบกรับน้ำหนักโดยตรง ได้แก่ ไม้ที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องการความแข็งแรงของโครงสร้างโดยไม่ต้องคำนึงถึงความสวยงาม ไม้จำพวกนี้จะต้องทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักและแรงต้านต่างๆ ความแข็งแรงของเนื้อไม้จึงเป็นปัจจัยหลักที่ต้องพิจารณา ดังนั้นการเลือกไม้มาใช้ในงานประเภทนี้จึงต้องเลือกไม้เนื้อแข็ง ที่มีเนื้อไม้แน่น เหนียว แข็งแกร่ง ไม่เปราะง่ายและไม่มีรอยชำรุดเสียหาย เช่น รอยแตกร้าว การบิดงอ หรือเป็นไม้ที่มีรอยผุ และต้องเป็นไม้ที่ผ่านการผึ่งจนได้ที่แล้ว
  • การเลือกไม้มาใช้ในงานฝีมือ ไม้ที่ควรเลือกมาใช้ในงานประเภทนี้จะต้องเป็นไม้ที่สามารถแบกรับน้ำหนักและแรงต้านได้ดีเหมือนไม้ประเภทใช้แบกรับน้ำหนักโดยตรง แต่งานไม้ฝีมือจำเป็นต้องใช้ไม้ที่มีความสวยงามมากกว่าความแข็งแรง เพราะต้องนำไท้ไปประกอบเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น เครื่องเรือน โต๊ะ หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

ไม้นั้นจะต้องเป็นแก่นไม้ที่มาจากต้นไม้ที่สมบูรณ์มีการเจริญเติบโตเต็มที่ เป็นไม้ทีหดตัวแล้วเมื่อนำมาใช้งานจะต้องไม่เกิดการบิดโค้งของเนื้อไม้ มีสีสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่นอีกทั้งยังต้องมีลวดลายที่สวยงาม และเป็นไม้ที่มีตาน้อยไม่มีรอยผุ รอยด่างหรือร่องรอยการเน่าเปื่อยของเนื้อไม้

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.