การเลือกใช้หน้าต่างไม้ที่เป็นแบบบานเกล็ด

การเลือกใช้หน้าต่างไม้ที่เป็นแบบบานเกล็ด จะทำให้มีความสะดวกในการใช้งาน เพราะหน้าต่างไม้แบบบานเกล็ดไม่ต้องเปิดหน้าต่างไว้ตลอดเวลา แต่ก็ทำให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก แต่อาจจะไม่เหมาะกับห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศเท่าไหร่นัก เพราะช่องว่างของหน้าต่างไม้แบบบานเกล็ด จะทำให้เกิดการรั่วไหลของอากาศภายนอกและอากาศภายใน ทำให้ไม่สามารถใช้เครื่องปรับอากาศให้ได้ประสิทธิภาพเต็มที่ ซึ่งถ้าหากตัดสินใจที่จะติดตั้งหน้าต่างไม้แบบบานเกล็ดกับตัวบ้านแล้ว ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น หน้าต่างไม้แบบบานเกล็ดอาจจะทำความสะอาดยาก เพราะความที่เป็น หน้าต่างไม้ที่มีชิ้นส่วนของไม้ชิ้นเล็กๆหลายชิ้นเรียงต่อกัน ซึ่งถ้าทำความสะอาดได้ไม่ดี หน้าต่างไม้แบบบานเกล็ดก็จะเป็นแหล่งสะสมฝุ่นได้อีกเช่นกัน นอกจากนี้หากติดตั้งหน้าต่างไม้แบบบานเกล็ดที่มีรอยซ้อนกันของเกล็ดไม้แต่ละชิ้นน้อย ก็อาจจะเป็นช่องว่างที่ทำให้ฝนสาดเข้าบ้านได้ ดังนั้นจึงควรคำนวณระยะของรอยซ้อนในหน้าต่างไม้แบบบานเกล็ดให้ดี

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.