การเลือกตำแหน่งของหน้าต่างไม้ให้เหมาะสมกับบ้าน

การเลือกตำแหน่งของหน้าต่างไม้ให้เหมาะสมกับบ้านนั้น จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับการออกแบบ แต่โดยทั่วไปจะออกแบบหน้าต่างไม้ให้มีเนื้อที่บนผนังประมาณ 20% เพื่อให้หน้าต่างไม้สามารถระบายและถ่ายเทอากาศให้กับห้องได้ดี ส่วนตำแหน่งของหน้าต่างไม้นั้น ก็อาจจะมีการจัดวางตำแหน่งที่แตกต่างกันไป เช่น ตำแหน่งของหน้าต่างไม้ทีอยู่กึ่งกลางผนัง จะทำหน้าที่คล้ายกับกรอบรูปที่มีทิวทัศน์ภายนอกอยู่ภายใน ซึ่งการจัดวางตำแหน่งของหน้าต่างไว้ตำแหน่งนี้จะช่วยกระจายแสงเข้ามาในห้องได้อย่างทั่วถึง ถ้าขนาดของหน้าต่างไม้มีความกว้างมากพอ ซึ่งจะทำให้ห้องมีความสว่างและมีบรรยากาศที่โปร่งโล่ง ส่วนตำแหน่งของหน้าต่างไม้ที่อยู่ในห้องนอน หากต้องการแสงสว่างให้กับห้องแต่ก็ไม่อยากสูญเสียความเป็นส่วนตัว ก็อาจจะเลือกตำแหน่งของหน้าต่างไม้ให้อยู่สูงกว่าระดับสายตา หรือเจาะช่องหน้าต่างไม้ไว้บนมุมใดมุมหนึ่งของผนังห้อง ก็จะสามารถช่วยกระจายแสงได้ดี และไม่ทำให้มีมุมอับภายในห้องด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้ห้องมีอากาศถ่ายเทได้อย่างเพียงพอโดยไม่ต้องปิดกั้นทัศนียภาพภายนอกด้วย

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.