การออกแบบราวบันได

ออกแบบราวบันได

การออกแบบราวบันไดนั้นมีความยากง่ายต่างกันไปตามสไตล์ของตัวบ้าน ยิ่งบ้านที่มีสไตล์ของบ้านเฉพาะตัวการออกแบบราวบันไดนั้นก็จะยิ่งมีความยากมากขึ้น ทั้งในแง่ของการเลือกวัสดุ การออกแบบให้เข้ากับตัวบันได และตัวบ้านส่วนอื่นๆ บันไดสามารถแบ่งได้ตามการใช้งานได้เป็นบันไดภายในกับบันไดภายนอก มีความต่างกันตรงที่บันไดภายนอกนั้นต้องการความคงทนแข็งแรงมากกว่าบันไดภายในเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกตัวอาคารที่ต้องเผชิญโดยตรงต่างกับันไดภายใน นอกจากบันไดแล้วราวบันไดเองก็ยังแบ่งได้ตามรูปแบบการใช้งานได้เป็นราวบันไดแบบปิดและราวบันไดแบบเปิด ราวบันไดแบบปิดต่างกับราวบันไดแบบเปิดตรงที่ราวบันไดแบบปิดนั้นซี่ลูกกรงจะทำการปิดด้วยวัตถุ เช่น กระจก ต่างกับราวบันไดแบบเปิดพื้นที่ระหว่างซี่ลูกกรงไว้โล่งๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วราวบันไดที่พบเห็นทั่วๆ ไปนั้นจะเป็นราวบันไดแบบเปิดมากกว่าแบบปิด

Related posts: