การปูพื้นด้วยไม้จริง

พื้นปาร์เก้ไม้แดง

การปูพื้นด้วยไม้จริงนั้นเป็นสิ่งที่มีมานานตั้งแต่สังคมไทยสมัยโบราณ ซึ่งเราจำสังเกตได้ว่าตามบ้านสมัยโบราณต่างๆ ที่ทำการยกพื้น ส่วนมากแล้วก็ล้วนปูพื้นด้วยไม้จริงทั้งสิ้น ซึ่งการปูพื้นไม้จริงในปัจจุบันนั้นมีความต่างไปจากการปูพื้นในสมัยอดีต เนื่องจากการปูพื้นในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่มักเป็นการปูพื้นไม้จริงทับลงไปบนพื้นซีเมนต์เสมอ ซึ่งในการปูพื้นไม้จริงนั้น ไม้ที่นิยมใช้ก็ได้แก่ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้เต็ง ไม้แดง ไม้สน ไม้โอ๊ค เป็นต้น นอกจากนี้ไม้เนื้ออ่อนที่สามารถปูพื้นได้ก็ได้แก่ ไม้สักที่มีความแข็งแรงเป็นอย่างมาก โดยรูปแบบของการปูพื้นไม้จริงในปัจจุบันนั้นมักออกมาในรูปของการปูไม้ปาร์เก้เสียเป็นส่วนมาก คือการนำไม้ชิ้นเล็กๆ มาต่อกันนั่นเอง ข้อดีของการปูพื้นไม้จริงนั้น เนื่องจากไม้เป็นของจากธรรมชาติทำให้เราได้อารมณ์ความรู้สึกความสบายใจความอบอุ่นใจ จากการใช้ไม้จริงปูพื้นอีกด้วย นอกจากนี้แล้วไม้เนื้อแข็งที่เรานำมาปูนั้นหากมีการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีเราก็สามารถใช้งานไปได้นานอีกด้วย

Related posts: