การทำไม้ระแนงเพื่อใช้ตกแต่งส่วนต่างๆของบ้าน

ในการทำไม้ระแนงเพื่อใช้ตกแต่งส่วนต่างๆของบ้านนั้น ขนาดไม้ระแนงที่ใช้จะต้องมีความสัมพันธ์กับพื้นที่และแบบของไม้ระแนงที่จะทำการติดตั้ง อย่างเช่น การทำรั้วไม้ระแนง ควรเลือกขนาดไม้ระแนงที่ใหญ่พอสมควรเพื่อทำให้รั้วมีความแข็งแรงมั่นคง การเลือกขนาดไม้ระแนงที่เล็กเกินไป จะทำให้รั้วดูไม่มิดชิดและไม่แข็งแรงเท่าที่ควร ,ไม้ระแนงที่ใช้ปูพื้น ควรเลือกขนาดไม้ระแนงที่ใหญ่พอสมควร เพราะต้องปูพื้นไม้ชิดติดกันเพื่อไม่ให้พื้นไม้ระแนงมีช่องว่างหรือเป็นร่อง รวมทั้งขนาดไม้ระแนงที่ใหญ่จะทำให้พื้นไม้ระแนงสามารถรองรับน้ำหนักได้ดีขึ้นอีกด้วย,ซุ้มไม้ระแนงที่ใช้ในการตกแต่ง ควรเลือกขนาดไม้ระแนงแบบกลางๆ ไม่เล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไป เพราะขนาดไม้ระแนงที่เล็กเกินไปจะทำให้ซุ้มไม้ระแนงรับน้ำหนักได้จำกัด แต่ถ้าใช้ขนาดไม้ระแนงที่ใหญ่เกินไป ก็จะทำให้ซุ้มไม้ระแนงดูเทอะทะ ไม่สวยงาม เป็นต้น ซึ่งในการซื้อไม้ระแนงสำเร็จรูปอาจจะมีขนาดไม้ระแนงจำกัด ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของเรา ดังนั้นอาจจะสั่งไม้ระแนงที่มีขนาดไม้ระแนงตามที่ต้องการ จากร้านหรือช่างไม้ที่รับทำเป็นพิเศษก็ได้

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.