การติดตั้งหน้าต่างไม้นั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือวงกบ

ในการติดตั้งหน้าต่างไม้นั้น จะต้องมีการติดตั้งวงกบของหน้าต่างไม้ เพื่อใช้เป็นที่ยึดบานหน้าต่างไม้ให้เข้ากับผนังของตัวบ้านหรืออาคาร ซึ่งถ้าหากติดตั้งวงกบของหน้าต่างไม้ได้ไม่ดี ก็จะมีผลต่อความแข็งแรงของหน้าต่างไม้ เพราะอาจจะทำให้หน้าต่างไม้หลุดหรือได้รับความเสียหายได้

ในการติดตั้งวงกบของหน้าต่างไม้ จะต้องเลือกไม้ที่มีคุณภาพดี อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยควรจะเลือกไม้เนื้อแข็งมาทำเป็นวงกบของหน้าต่างไม้จะดีที่สุด เพราะสามารถใช้งานได้ทนนาน นอกจากนี้ไม้ที่นำมาทำเป็นวงกบของหน้าต่างไม้จะต้องไม่มีรอยคดงอ ผุหรือแตก

ไม้ที่มีการนำมาทำเป็นวงกบของหน้าต่างไม้ มีอยู่หลายชนิด เช่น ไม้เต็ง,ไม้สัก,ไม้แดง,ไม้ลามิเนต หรือไม้แปรรูปต่างๆ เป็นต้น และควรเลือกไม้ที่มีผ่านการอบจนมีความแห้งสนิทดีแล้ว และเป็นไม้ที่ผ่านการแช่น้ำยากันปลวกแล้วก่อนนำมาทำวงกบของหน้าต่างไม้

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.