การตกแต่งบ้านด้วยไม้ฝาเชอร์ร่า

ในการตกแต่งบ้านด้วยไม้ฝาเชอร์ร่า สามารถออกแบบได้เหมือนกับการตกแต่งด้วยไม้จริง เพราะไม้ฝาเชอร์ร่าเป็นวัสดุทดแทนไม้ แต่ถ้าจะต้องใช้ไม้ฝาเชอร์ร่าในการตกแต่งบ้านจริงๆ ควรเลือกใช้งานไม้ฝาเชอร์ร่าให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัสดุจะดีกว่า เพราะไม้ฝาเชอร์ร่าเป็นวัสดุที่สามารถรับน้ำหนักได้ไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีความเปราะสูงแม้ว่าจะมีความแข็งแกร่งทนทานมากก็ตาม ซึ่งทำให้ไม้ฝาเชอร์ร่าเหมาะที่จะใช้ในงานตกแต่งหรือติดประดับผนังมากกว่า นอกจากนี้ไม้ฝาเชอร์ร่ายังมีราคาที่ใกล้เคียงกับไม้เนื้อแข็งบางชนิดซึ่งผู้ใช้จะต้องตัดสินใจให้ดีว่า จะเลือกวัสดุชนิดใดมาใช้ในงานอะไร ซึ่งราคาไม้ฝาเชอร์ร่า หนาแปดนิ้ว ความยาวสี่เมตร สีธรรมดา จะมีราคาไม้ฝาเชอร์ร่าแผ่นละประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ส่วนราคาไม้ฝาเชอร์ร่าขนาดความหนาหกนิ้ว ความยาวสามเมตร สีสักทองจะมีราคาไม้ฝาเชอร์ร่าประมาณแผ่นละหกสิบถึงเจ็ดสิบบาท

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.