การดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ไม้อย่างถูกวิธี

ควรมีการดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ไม้อย่างถูกวิธีเพื่อคงความสวยงามและความทนทานในการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ไม้ในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่นำมาใช้งาน มักจะมีการเคลือบน้ำยารักษาเนื้อไม้และน้ำยาขัดเงาต่างๆ เพื่อปกป้องเนื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้จากสภาพอากาศและความชื้นต่างๆ ดังนั้นในการทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ อาจใช้เพียงแปรงขนไก่นุ่มๆปัดฝุ่นออกหรือเช็ดด้วยผ้านุ่มๆสะอาดและแห้ง เช็ดฝุ่นออก แต่ถ้าหากเฟอร์นิเจอร์ไม้มีฝุ่นเกาะมากก็อาจจะใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ก็ได้ ไม่ควรใช้ผ้าเปียกเช็ดเฟอร์นิเจอร์ไม้โดยตรง นอกจากนี้ก็ไม่ควรใช้แปรงแข็งๆหรือวัสดุมีคมกับเฟอร์นิเจอร์ไม้ด้วย เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนได้ ซึ่งจะทำให้เฟอร์นิเจอร์ไม้เสียความงามไปด้วย

นอกจากนี้ ก็ควรหลีกเลี่ยงการนำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไปวางในพื้นที่ที่อยู่กลางแจ้ง เพราะจะทำให้เฟอร์นิเจอร์ไม้เกิดการโป่งพองและเกิดการเสียรูปขึ้นได้ รวมทั้งไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์ไม้ไว้ในที่ที่โดนแสงแดดจัดด้วย เพราะอาจจะทำให้สีของเฟอร์นิเจอร์ไม้ซีดจางลง

Related posts:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.