การซื้อขายไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์

ไม้ทำเฟอร์นิเจอร์

การซื้อขายไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ในปัจจุบันการซื้อขายไม้นั้นทำได้ง่ายเนื่องจากมีร้านค้ามาตั้งอยู่ให้เห็นตามย่านสำคัญทางเศรษฐกิจทั่วไป และมีกระจายทั่วไปตามพื้นที่และความหนาแน่นของผู้คน แต่การขายไม้ทำเฟอร์นิเจอร์นั้น ไม้ที่ขายทำเฟอร์นิเจอร์ก็มักเป็นไม้อัด เศษไม้ ไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อนต่างๆ ซึ่งก็ขึ้นอยุ่กับรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่จะทำขึ้นด้วยว่าเป็นอะไร เช่น เฟอร์นิเจอร์เป็นตู้บิ๊วด์อินก็ใช้ไม้เนื้อแข็งต่อกันเป็นโครงแล้วใช้ไม้อัดประกบขึ้นรูปก็ได้แล้ว หรือหากเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กๆ บางครั้งก็ใช้เศษไม้ก็เพียงพอแล้ว ทั้งนี้การใช้ไม้อย่างไม้อัด หรือเศษไม้ในการทำเฟอร์นิเจอร์นั้นก็เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางการผลิตเพื่อให้สามารถสู้กับกระแสเศรษฐกิจในปัจจุบันได้นั่นเอง ซึ่งการขายไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์นั้น หากเป็นบริษัทใหญ่ๆก็มักรับเป็นออเดอร์ใหญ่ๆจากบริษัทไม้โดยตรง สำหรับกลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์เล็กๆ นั้นกำลังซื้อก็ลดหลั่นและกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจก็แตกต่างกันไป

Related posts: