การขายไม้แปรรูป

ไม้แปรรูปที่ออกมาจากโรงงานนั้นส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปไม้แผ่นสี่เหลี่ยมแบนๆ โดยไม้แปรรูปนั้นนอกจากราคาที่ขึ้นอยู่กับเนื้อไม้แล้วไม่ว่าจะเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้เต็ง ไม้แดง ไม้ประดู ไม้มะค่า ไม้สัก ซึ่งราคาของไม้แปรรูปที่ออกมานั้นก็มีความต่างกันไป นอกจากเนื้อไม้แล้วขนาดของไม้แปรรูปเองก็เป็นตัวแปรที่สำคัญว่าราคาจะมากหรือน้อยเพียงใด โดยไม้แปรรูปนั้นมักมีการเรียกขนาดของไม้แปรรูปด้วยหน้ากี่นิ้ว ความหนากี่นิ้ว ความยาวเท่าไหร่เป็นต้น แต่ที่คุ้นคุ้นกันมักจะได้ยินเรียกกันว่าไม้หน้า 10,8,6,4 นิ้วส่วนความหนาก็มีหลายขนาด ตั้งแต่ไม่ถึงนิ้วจนไปถึง 2 นิ้วครึ่งหรือมากกว่า ส่วนความยาวก็แล้วแต่หน่วยบางครั้งก็มีการบอกหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร แล้วแต่ทางร้านหรือทางบริษัทจะเรียกกันแต่เรื่องหน้าไม้ความหนาของไม้นี่ส่วนใหญ่แล้วจะเรียกกันเป็นนิ้วเพื่อบ่งบอกขนาดในการซื้อขายกันครับ เช่น ขายไม้หน้า 2 นิ้ว เป็นต้น

Related posts: